Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Osoby przewlekle i obłożnie chore niejednokrotnie potrzebują pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej, którą znajdą Państwo w naszym centrum medycznym. Objęci są nią pacjenci, którzy nie wymagają leczenia w szpitalu, jednak potrzebują systematycznej i profesjonalnej pomocy medycznej w domach. Tego typu opieka realizowana jest przy ścisłej współpracy z lekarzem POZ.  Rodzaj wsparcia oraz to jak długo będzie świadczona opieka jest ustalany w sposób indywidualny w oparciu o ocenę stanu chorego.

pielęgniarka przy pacjencie

Jak pozyskać skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową?

Należy pamiętać, że opiekę pielęgniarską długoterminową realizowana jest w ramach umowy NFZ. W przypadku gdy chcą Państwo z niej skorzystać należy posiadać skierowanie wystawiane przez lekarza POZ, lekarza prowadzącego, a także lekarza specjalistę. Zakup leków oraz środków opatrunkowych stoi po stronie pacjenta lub jego rodziny, jednak część z nich jest refundowana.